DorNet

Váš poskytovateľ internetu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dokumenty

E-mail Vytlačiť PDF

Tarifa DorNet s.r.o.

Všeobecné zmluvné podmienky a reklamačný poriadokDorNet s.r.o.

Zmluva DorNet s.r.o.

Preberací Protokol DorNet s.r.o

DorNet - Ochrana osobných údajov, informačná povinnosť

Tarifa LAREKO

Všeobecné zmluvné podmienky a reklamačný poriadok LAREKO

Zmluva LAREKO

Preberací Protokol LAREKO

LAREKO - Ochrana osobných údajov, informačná povinnosť

Ochrana koncových užívateľov

Obchodné meno:

DorNet, s.r.o.

Sídlo:

E.Adyho 2, 077 01 Kráľovský Chlmec

IČO:

36 761532

Obchodné meno:

Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO

Sídlo:

E.Adyho 2, 077 01 Kráľovský Chlmec

IČO:

34877827

DorNet, s.r.o. a Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO ponúka z  telekomunikačných služieb iba internetové pripojenie. Aktuality sú pravidelne zverejňované prostredníctvom portálu www.dornet.sk. Bližšie informácie je možné nájsť vo Všeobecných zmluvných podmienkach, Tarife, prípadne telefonicky.

V uvedených dokumentoch sú taktiež uvedené aj štandardné zmluvné podmienky, vrátane podmienok ukončenia zmluvy.

Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, ktorými sú tarify určené pre zdravotne postihnutých užívateľov, alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami alebo iných identifikátorov sú uvedené v Tarife.

Reklamačný poriadok a podrobnosti o možných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok.

Prehľad ponúkaných bezplatných i platených servisných služieb vrátane prípadných poplatkov uvádzame v Tarife.

Informácie o zmenách podmienok zverejňuje spoločnosť DorNet a Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO prostredníctvom webu www.dornet.sk. Podstatné zmeny podmienok sa zverejňujú na webovej stránke a tiež písomne, elektronickou poštou, formou SMS správ alebo telefonicky minimálne 1 mesiac vopred.

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou DorNet A MGR. RENÁTA KOBÁKOVÁ - LAREKO, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach.

Produkty alebo služby určené pre zdravotne postihnutých občanoch sa aktuálne v ponuke spoločnosti DorNet a Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO nenachádzajú.

Informácie o kvalite služieb sú uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach a tiež v Tarife.

Podmienky a informácie o internetovom pripojení vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti sa nachádzajú vo Všeobecných zmluvných podmienkach služby internetu.

Všeobecné zmluvné podmienky definujú aj postup spoločnosti DorNet a Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO v prípade neplatenia faktúr.

LAST_UPDATED2